در این نوشته با جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه 22 تاریخ معاصر ایران یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

چرا روس ها خواستار اجرای کاپیتولاسیون در ایران شدند؟

1) برای حمایت از اتباع مجرم خود در ایران 

2) تحقیر ایرانیان و اثبات برتری روس ها بر ایران