جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۴۲ تاریخ معاصر یازدهم

در این نوشته با جواب فکر کنید و پاسخ دهید صفحه ۴۲ تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

چرا برخی روزنامه های فارسی زبان در خارج از کشور چاپ می شد؟

زیرا این روزنامه ها به دلیل چاپ مطالب انتقادی درباره وضع ایران و شیوه حکومت کردن قاجارها، ارائه دیدگاه های روشنگرانه و نبودن آزادی بیان و عقیده در داخل کشور نمی دانستند اجازه انتشار گیرند.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه