جواب کامل کنید صفحه ۴۱ هدیه ششم


haladars آبان 17, 1401 دقیقه مطالعه
جواب کامل کنید صفحه ۴۱ هدیه ششم

در این نوشته با جواب کامل کنید صفحه 41 هدیه ششم همراه شما هستیم.

جواب کامل کنید صفحه 41 هدیه ششم

نام امامان عزیزمان را به ترتیب بنویسید و جاهای خالی را پر کنید.

امام اوّل: علی                                                  شجاع

امام دوم: حسن                                               غریب

امام سوم: حسین                                         سیّد الشّهدا

امام چهارم: سجّاد                                         یاور محرومان

امام پنجم: باقر                                            آَشکار کننده علم

امام ششم: صادق                                       صبور و بردبار

امام هفتم: موسی                                      کاظم غیط (فروخور خشم)

امام هشتم: رضا                                          رئوف و مهربان

امام نهم: جواد                                            بخشنده

امام دهم: نقی                                            مشکل گشا

امام یازدهم: حسن عسکری                         پاسدار قرآن و مرزبان شیعه

امام دوازدهم: زمان                                    شباهت عجیب به پیامبر (ص)

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه