جواب مسئله صفحه ۲۹ ریاضی دهم فنی


haladars مهر 10, 1401 دقیقه مطالعه
جواب مسئله صفحه ۲۹ ریاضی دهم فنی

در این نوشته با جواب مسئله صفحه 29 ریاضی دهم فنی همراه شما هستیم.

جواب مسئله صفحه 29 ریاضی دهم فنی

1) جاهای خالی را پر کنید.

– نسبت دوکمیت متناسب که با یک واحد اندازه‌گیری نمی‌شوند نرخ نامیده می‌شود.

– دو کمیت A و B را در نظر بگیرید. اگر با افزایش یک واحد از A ، یک واحد از B افزایش یابد، دو کمیت رابطهٔ جمعی دارند.

2) دو مثال از نرخ بیان کنید.

قیمت یک کالا و وزن آن

مقدار مصرف بنزین و مسافت طی شده

image 11

6) دو کمیت داده شده در هر قسمت با هم متناسب هستند. کدام دو کمیت مستقیم و کدام دو معکوس هستند؟

الف- وزن یک کالا و قیمت آن؛ مستقیم

ب- تعداد شیرهایی که یک حوض آب را پر می‌کنند و زمان پر شدن حوض؛ معکوس

پ- محیط دایره‌ها و طول شعاع آنها؛ مستقیم

ت- تعداد مشتریان در یک بانک و زمان انتظار آنها با فرض برابری زمان سرویس دهی؛ مستقیم

ث- وزن بستهٔ پستی و هزینهٔ ارسال بدون در نظر گرفتن هزینهٔ ثابت؛ مستقیم

ج- تعداد کارگران و زمان انجام کار برای تخلیهٔ بارهای یک انبار؛ معکوس

چ- درآمد حاصل از دریافت عوارضی در یک اتوبان و تعداد ماشین‌هایی که از آن عبور می‌کنند. مستقیم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

8 دیدگاه
 1. ناشناس

  ممنون بابت جواب و راهنمایی حله تمرینات درسی😊💕

 2. علی شجاعی

  عالی مرسی

 3. ناشناس

  عالی

 4. ناشناس

  خوب بود . عالی

 5. ناشناس

  عالی بود

 6. میکائیل

  عالی

 7. ناشناس

  عالی داداش

 8. ناشناس

  گیلی گیلی گیلی