در این نوشته با جواب معما و سرگرمی صفحه 144 ریاضی ششم همراه شما هستیم.

ارقام 1 تا 9 را در خانه‌های خالی بگذارید به طوری که حاصل جمع عددهای روی هر ضلع 17 شود.

جواب معما و سرگرمی صفحه 144 ریاضی ششم

برچسب شده در: