جواب مقایسه صفحه 15 فلسفه دوازدهم


haladars شهریور 25, 1401 دقیقه مطالعه
جواب مقایسه صفحه 15 فلسفه دوازدهم

در این نوشته با جواب مقایسه صفحه 15 فلسفه دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب مقایسه صفحه 15 فلسفه دوازدهم

میان موجودات مختلف رابطه های گوناگونی برقرار است که یکی از آنها رابطۀ علّیت می باشد. در جدول زیر، اشیایی در مقابل یکدیگر قرار گرفته اند. آیا می توانید رابطه یا رابطه هایی میان آنها پیدا کنید؟ نام آن رابطه ها را بنویسید.

image 120 2

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه