جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 10 جغرافیا یازدهم


haladars شهریور 31, 1401 دقیقه مطالعه
جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 10 جغرافیا یازدهم

در این نوشته با جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 10 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 10 جغرافیا یازدهم

1- الف) هر یک از نقشه های 1 تا 7، ناحیه بندی بر مبنای کدام معیار طبیعی یا انسانی را نشان می دهد؟ نقشه ‌ی شماره 1: طبیعی (بارش)
نقشه‌ ی شماره 2: معیار طبیعی (خاک)
نقشه‌ ی شماره 3: معیار طبیعی (زیست بوم)
نقشه ‌ی شماره 4: معیار انسانی (قومیت)
نقشه ‌ی شماره 5: معیار انسانی (زبان)
نقشه‌ ی شماره 6: معیار انسانی (دین)
نقشه ‌ی شماره 7: معیار انسانی (صنعت و فعالیت اقتصادی)


برای نقشه های شماره ی 1، 4، 5 جدولی ترسیم کنید و اطلاعاتی را که هر نقشه و راهنمای آن در اختیار شما می گذارد، استخراج و یادداشت کنید.

معیار ناحیه بندیتعداد 
نواحی
 روی 
نقشه
مقایسه
وسعت نواحی
(وسیع ترین
ناحیه )
موقعیت تقریبی
نواحی عمده
آن چه از این نقشه درک
می کنم
طبیعی
(آب و هوا)
 
6 ناحیهناحیه داخلیناحیه داخلی در مرکز، شرق و جنوب ایران واقع شده است.ایران از نظر مقدار بارش به شش ناحیه تقسیم شده است.
انسانی(قومیت)7 ناحیهناحیه پشتونناحیه‌ ی پشتون در بخش مرکزی افغانستان واقع شده است.ایران از نظر مقدار بارش به شش ناحیه تقسیم شده است.
انسانی(زبان)4 ناحیهناحیه ی آلمانی زبانکشور سوئیس در مرکز اروپا واقع شده است. ناحیه‌ ی آلمانی زبان در نیمه ‌ی شرقی و شمالی این کشور واقع شده است.جمعیت زیادی در سوئیس به زبان آلمانی صحبت می‌ کنند.

2- با توجه به نقشه ی پراکندگی ادیان درکشور هند و آن چه درباره ی میزان جمعیت آن کشور می دانید، تعداد تقریبی مسلمانان هند را محاسبه کنید.

 جمعیت هند در آخرین سرشماری سال 2015 میلادی 1/311/000/000  نفر بوده است. طبق نقشه‌ ی شماره 6 تعداد مسلمانان 14/2 % کل جمعیت هند است:

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه