جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 18 جغرافیا یازدهم


haladars شهریور 31, 1401 دقیقه مطالعه
جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 18 جغرافیا یازدهم

در این نوشته با جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 18 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 18 جغرافیا یازدهم

نقشه خوانی/ تفسیر نقشه
1- الف) با استفاده از یک اطلس و مشاهده ی موقعیت نسبی کشور سوئیس و کشورهای مجاور آن، توضیح دهید چرا در سوئیس چهار ناحیه ی زبانی وجود دارد.

 به علت مجاورت با کشورهای همسایه و تحت تأثیر آن ها شکل گرفته است.به علت مجاورت با کشورهای همسایه و تحت تأثیر آن ها شکل گرفته است.


ب) با بررسی نقشه های 1 تا 7 درس اول، درباره ی وسعت و مرزهای نواحی چه می فهمید؟ توضیح دهید. 

قلمرو و وسعت نواحی متفاوت است. گاه یک ناحیه ممکن است بخشی از یک روستا یا یک شهر یا استان یا یک کشور باشد و گاه ممکن است چند کشور را دربر بگیرد و مقیاس جهانی داشته باشد. مانند ناحیه ‌ی گندم‌ خیز یا ناحیه‌ ی مسلمان ‌نشین و مرزهای نواحی تحت تأثیر عوامل طبیعی مانند آب‌ وهوا، ناهمواری، نوع خاک، پوشش گیاهی و… با عوامل انسانی مانند قومیت، زبان، دین، فعالیت ‌های اقتصادی و… تعیین شده ‌اند.


2- هم فکری کنید و با مراجعه به یک اطلس، دست کم دو نمونه مرزهای نواحی طبیعی را که با مرزهای اداری و سیاسی (در ایران یا جهان) منطبق نیستند، مشخص و در کلاس بیان کنید.

 ناحیه‌ ی معتدل خزری در ایران از نظر اداری و سیاسی به سه استان تقسیم شده است و مرز نواحی طبیعی با مرزهای اداری و سیاسی انطباق ندارد. ناحیه ‌ی عرب ‌زبان با مرزهای اداری و سیاسی انطباق ندارد و در قاره ‌ی آسیا و شمال افریقا و در چندین کشور پراکنده شده است. یا رود هیرمند که مرز ایران و افغانستان است در صورت تغییر مسیر آن، تنش‌ سیاسی ایجاد می‌ کند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه