جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۳۵ جغرافیا یازدهم


haladars شهریور 31, 1401 دقیقه مطالعه
جواب مهارت های جغرافیایی صفحه ۳۵ جغرافیا یازدهم

در این نوشته با جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 35 جغرافیا یازدهم همراه شما هستیم.

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 35 جغرافیا یازدهم

نقشه های هواشناسی

در نقشه های هواشناسی، نقاطی که فشار برابر دارند، با خطوط منحنی به یک دیگر وصل می شوند. به این خطوط منحنی های هم فشار یا «ایزوبار» گفته می شود.

image 120
جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 35 جغرافیا یازدهم

مرکز منطقه ی کم فشار با حرف (L) نمایش داده می شود. فشار به سمت مرکز منطقه کم می شود.
مرکز منطقه ی پرفشار با حرف (H) نمایش داده می شود. فشار به سمت مرکز منطقه زیاد می شود.

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 35 جغرافیا یازدهم
جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 35 جغرافیا یازدهم

پر فشار (آنتی سیکلون)                                                         کم فشار (سیکلون)

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 35 جغرافیا یازدهم
جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 35 جغرافیا یازدهم

جبهه ی گرم هوای گرم پشت جبهه یا مرز قرار می گیرد     جبهه ی سرد هوای سرد پشت جبهه یا مرز قرار می گیرد.

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 35 جغرافیا یازدهم
جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 35 جغرافیا یازدهم

1- منحنی های هم فشار نقشه ی بالا را به دقت مطالعه کنید. 


 کدام یک از نواحی پر فشار (آنتی سیکلون) و کدام یک کم فشار (سیکلون) است؟ با حرف L و H نام گذاری کنید. تصویر آنتی‌ سیکلون (پرفشار): H و تصویر سیکلون (کم‌ فشار): L


 کدام یک پایین ترین فشار را دارد؟ مقدار فشار آن چقدر است؟ 

سیکلون (کم‌ فشار) حدود 970 میلی ‌بار


 نقشه را کامل کنید و منحنی های هم فشار را با وصل کردن نقاط به یک دیگر رسم کنید. 

جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 35 جغرافیا یازدهم
جواب مهارت های جغرافیایی صفحه 35 جغرافیا یازدهم

 مناطقی را که فشار آن ها بالای 1020 میلی بار است، رنگ آبی بزنید. مناطقی را که فشار آن ها کم تر از 1000 میلی بار است، رنگ قرمز بزنید.

2- این نقشه، هوای استرالیا را در یک روز معین از سال نشان می دهد؛
– نوع فشار را در نقاط B، A و C معین کنید.

 A ـــــــ فشار متوسط          B ــــــــ فشار زیاد        C ــــــــ فشار کم


– نوع جبهه را در D و E معین کنید.

D  جبهه سرد  و E جبهه گرم.


– از میان دو شهر سیدنی و پرِت، کدام یک گرم تر و کدام خنک تر است؟ چرا؟

 سیدنی خنک‌ تر و پِرت گرم ‌تر است، زیرا فشار هوا در سیدنی بیش تر از پرت است (هوای سرد پرفشار و هوای گرم کم‌ فشار).

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه