جواب نتیجه کاوش صفحه ۴ علوم پنجم

در این نوشته با جواب نتیجه کاوش صفحه ۴ علوم پنجم همراه شما هستیم.

فرفره ای که بال پهن تری دارد، …..دیرتر….. به سطح زمین می رسد؛ بنابراین، هر چه بال فرفره …..پهن تر….. باشد، زمان رسیدن آن به سطح زمین …..بیشتر….. می شود.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه