در این نوشته با جواب نمونه بیاورید صفحه 12 جامعه شناسی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب نمونه بیاورید صفحه 12 جامعه شناسی دوازدهم

دانش‌های روانشناسی، اخلاق، مردم‌شناسی، تاریخ، شیمی و فیزیک زیرمجموعه کدام دسته از علوم قرار می‌گیرند؟

علوم
علوم طبیعیعلوم انسانیعلوم اجتماعی
شیمی و فیزیکروانشناسی و اخلاقمردم شناسی و تاریخ