جواب نمونه بیاورید صفحه 12 جامعه شناسی دهم


haladars شهریور 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نمونه بیاورید صفحه 12 جامعه شناسی دهم

در این نوشته با جواب نمونه بیاورید صفحه 12 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب نمونه بیاورید صفحه 12 جامعه شناسی دهم

دانستید که در کنش اجتماعی، آگاهی و ارادۀ کنشگر، ناظر به دیگران، ویژگ ها و اعمال آنهاست. برای شناخت عمیق تر کنش اجتماعی، لازم است کمی بیشتر به واژۀ «دیگران» بیندیشید. کسانی که کنشگران با توجه به آنها، دست به کنش می زنند، متفاوت اند. در اینجا انواع مختلفی از آنها ذکر شده است. تلاش کنید در ارتباط با هر کدام، یک کنش اجتماعی مثال بزنید.

الف) غریبه/ آشنا

الف) کنش احوال پرسی :

غریبه : سلام حالتون خوبه؟ سلامتین؟ خیلی خوش آمدین.

آشنا : به به سلاااااااام چطور مطوری؟ چه خبرا؟

ب) دوست/ دشمن

ب) دوست: لبخند می زنیم و دست می دهیم.

دشمن: اخم می کنیم و فاصله می گیریم.

ج) گذشتگان/ معاصران/ آیندگان

ج) گذشتگان : مراسم بزرگداشت برگزار می کنیم (فردوسی و مولوی). مقاله انتقادآمیز می نویسیم (حمله مغول)

معاصران : برایشان کمک نقدی جمع می کنیم (قحطی زدگان آفریقا). علیهشان شعار می دهیم (اسرائیل)

آیندگان : برای زندگیشان تلاش می کنیم (در مصرف منابع نفتی صرفه جویی می کنیم)

د) مؤمن/ کافر/ منافق

د) مومن : حاضریم به او اعتماد کنیم و چیزی پیش او به امانت بگذاریم.

کافر: او را نجس می دانیم و با او غذا نمی خوریم.

منافق : قابل اعتماد نیست و به حرفش بی اعتمادی می کنیم.

* با این مثال ها متوجه می شوید؛ کنشی که ناظر به هر کدام از موارد بالا صورت می گیرد، آداب و قواعد خاصی می خواهد. آیا تاکنون فکر کرده اید که این آداب چگونه شکل می گیرند، چگونه دوام می آورند یا تغییر می کنند؟

*  آداب و رسوم اجتماعی در نتیجه زندگی اجتماعی انسان در طول زمان به وجود می آیند. دین، باورها، علکم، تجربیات گذشتگان، تجربیات شخصی، ادبیات و هنر و …. در شکل گیری اعتقادات و باورها تاثیر می گذارند و آگاهی لازم برای کنش های کنشگران را فراهم می کنند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه