جواب نمونه بیاورید صفحه ۵۵ جامعه شناسی دهم


haladars آبان 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نمونه بیاورید صفحه ۵۵ جامعه شناسی دهم

در این نوشته با جواب نمونه بیاورید صفحه 55 جامعه شناسی دهم همراه شما هستیم.

جواب نمونه بیاورید صفحه 55 جامعه شناسی دهم

سه نمونه از آرما‌ن‌های حق را که در اغلب یا همۀ فرهنگ‌ها حضور دارند، نام ببرید.

آرمان حق
وفای به عهد راست گوییاحترام به حقوق همهمبارزه با فقرمسئولیت پذیری

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه