در این نوشته با جواب نگارش صفحه 109 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 109 نگارش چهارم

انشایی بنویسید که پنج بند داشته باشد. موضوع انشا «ایران، وطن من» است. ابتدا بند مقدّمه را بنویسید. سپس برای موضوع کلّی «ایران، وطن من» سه موضوع کوچک تر بنویسید تا موضوع هر یک از سه بند بعدی متن باشند. در پایان بند نتیجه گیری را بنویسید.

موضوع هر بند را بنویسید.

موضوع: ایران؛ وطن من

بند دوم: دفاع از میهمن

بند سوم: کمک کردن به پیشرفت میهن

بند چهارم: مراقبت از طبیعت میهن

ایران؛ وطن من است و من باید برا حفظش کوشا باشم و تمام تلاشم را بکنم تا میهنم سرفراز باشد از اثار باستانی و طبیعت میهنم دفاع کنم تا نسل های بعدی هم از وجود انها لذت ببرند

دشمنان بد ذات کشور عزیز ما ایران همواره دنبال سودجویی بوده اند و چشم طمع به ان داشتند ما همیشه باید کوشا باشیم و اجازه ندهیم کشورمان را از ما بگیرند

من به عنوان یک دانش آموز وظیفه دارم که برای پیشرفت کشورم درس بخوانم تا علم ها را به خوبی یاد بگیرم و در آینده به کشورم خدمت کنم

طبیعت ایران زیبای ما بسیار بکر و دوست داشتنی است؛ اما اگر مراقب این طبیعت زیبا نباشیم شاید آیندگان دیگر نتوانند از این زیبایی ها لذت ببرند.