جواب نگارش صفحه ۱۷ نگارش سوم


haladars مهر 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نگارش صفحه ۱۷ نگارش سوم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 17 نگارش سوم همراه شما هستیم.

به این تصویر ها نگاه کن و درباره ی موضوع آن ها، یک بند ینویس.

پاسخ: دو لک لک تصمیم گرفتند بالای دودکش ساختمانی لانه ی خود را بسازند. آن ها با کمک هم و با جمع کردن شاخه های نازک درختان، کم کم لانه را ساختند و با هم در آنجا زندگی کردند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه