جواب نگارش صفحه ۱۷ نگارش سوم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه ۱۷ نگارش سوم همراه شما هستیم.

به این تصویر ها نگاه کن و درباره ی موضوع آن ها، یک بند بنویس.

جواب نگارش صفحه 17 نگارش سوم

پاسخ: دو لک لک تصمیم گرفتند بالای دودکش ساختمانی لانه ی خود را بسازند. آن ها با کمک هم و با جمع کردن شاخه های نازک درختان، کم کم لانه را ساختند و با هم در آنجا زندگی کردند.

گام به گام صفحات دیگر درس زنگ ورزش

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه