جواب نگارش صفحه ۱۸ نگارش چهارم


haladars شهریور 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نگارش صفحه ۱۸ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 18 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 18 نگارش چهارم

بندهای زیر را با دقّت بخوانید و با توجّه به جمله ی موضوع آنها، موضوع کلّی و موضوع کوچک تر هر بند را بنویسید

الف) »کوچ پرستوها خطرهای بسیاری دارد. یکی از این خطرها، تغییرات هواست. خطر دیگر، حمله ی پرندگان شکاری مانند عقاب، شاهین و قر قی است. این پرندگان هنگام پرواز، ناگهان خود را در میان پرستوها می اندازند و با چنگا لهای نیرومند خود، آنها را می ربایند. با همه ی این خطرها، بیشتر پرستوها سفر خود را به سلامت به پایان می رسانند.»

کوچ پرستوها خطرهای بسیاری دارد.

ب) «کوچ پرستوها یکی از شگفتی های دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم. این پرنده های کوچک، مسیر بسیار طولانی را پرواز می کنند و به جاهای معتد لتری کوچ می کنند.آنها حدود شش ماه در مناطق گرم تر زندگی می کنند. پس از سپری شدن زمان دراز و راهی طولانی، بدون آنکه اشتباه کنند، دوباره به لانه ی پیشین خود باز می گردند.»

کوچ پرستوها یکی از شگفت یهای دنیایی است که ما در آن زندگی می کنیم.

الف) موضوع کلی: خطرات کوچ پرستوها

موضوع کوچک تر: حمله ی پرندگان شکاری

ب) موضوع کلی: شگفتی کوچ پرستوها

موضوع کوچک تر: مسیر حرکت پرستوها

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه