جواب نگارش صفحه 18 نگارش چهارم


haladars شهریور 15, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نگارش صفحه 18 نگارش چهارم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 18 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 18 نگارش چهارم

بندهای زیر را با دقّت بخوانید و با توجّه به جمله ی موضوع آنها، موضوع كلّی و موضوع كوچك تر هر بند را بنویسید

الف) »کوچ پرستوها خطرهای بسیاری دارد. یكی از این خطرها، تغییرات هواست. خطر دیگر، حمله ی پرندگان شكاری مانند عقاب، شاهین و قر قی است. این پرندگان هنگام پرواز، ناگهان خود را در میان پرستوها می اندازند و با چنگا لهای نیرومند خود، آنها را می ربایند. با همه ی این خطرها، بیشتر پرستوها سفر خود را به سلامت به پایان می رسانند.»

كوچ پرستوها خطرهای بسیاری دارد.

ب) «كوچ پرستوها یكی از شگفتی های دنیایی است كه ما در آن زندگی می كنیم. این پرنده های كوچك، مسیر بسیار طولانی را پرواز می كنند و به جاهای معتد لتری كوچ می كنند.آنها حدود شش ماه در مناطق گرم تر زندگی می كنند. پس از سپری شدن زمان دراز و راهی طولانی، بدون آنكه اشتباه كنند، دوباره به لانه ی پیشین خود باز می گردند.»

كوچ پرستوها یكی از شگفت یهای دنیایی است كه ما در آن زندگی می كنیم.

الف) موضوع کلی: خطرات کوچ پرستوها

موضوع کوچک تر: حمله ی پرندگان شکاری

ب) موضوع کلی: شگفتی کوچ پرستوها

موضوع کوچک تر: مسیر حرکت پرستوها

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه