در این نوشته با جواب نگارش صفحه 24 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 24 نگارش سوم

به این تصویر ها نگاه کن و درباره ی موضوع آن ها، یک بندبنویس.

جواب نگارش صفحه 24 نگارش سوم

محمد پسر پاکیزه ای است. او هر روز که از خواب بیدار می شود، دست و صورت خود را با آب و صابون می شوید. او دندان های خود را مسواک می زند، چون می داند که مسواک زدن از پوسیدگی دندان ها جلوگیری می کند. او با بُرس مخصوص خود موهای سرش را شانه می زند. محمد به نظافت خود اهمیت می دهد.

گام به گام صفحات دیگر درس آسمان آبی طبیعت پاک

برچسب شده در: