جواب نگارش صفحه ۲۴ نگارش چهارم


haladars مهر 29, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نگارش صفحه ۲۴ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 24 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 24 نگارش چهارم

به «جمله های موضوع» زیر دقّت کنید. موضوع کلّی و موضوع کوچکترِ آن را بنویسید.

الف) آلودگی هوا دلایلی دارد.

موضوع کلی: آلودگی هوا

موضوع کوچک تر: علّت آلودگی هوا

ب) پرچم ایران سه رنگ است.

موضوع کلی: پرچم ایران

موضوع کوچک تر:رنگ های پرچم

پ) جانوران بر دو دسته اند.

موضوع کلی: جانوران

موضوع کوچک تر: دسته بندی جانوران

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

2 دیدگاه
  1. ناشناس

    خوبه

  2. Hadi 1386

    خوبه