در این نوشته با جواب نگارش صفحه 29 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 29 نگارش سوم

الف) نوشته های زیر را بخوان و بگو کدام یک از آنها، یک بند صحیح است.

1- بدن در طول روز فعالیت زیادی می کند، پس تعجبی ندارد، اگر شب ها بخواهد استراحت کند. چون شما در حال رشد هستید، بیشتر از بزرگترها نیاز به استراحت دارید. سعی کنید هرشب، بین هشت تا ده ساعت بخوابید. وقتی می خوابید، ذهنتان هم استراحت می کند و برای روز بعد، آماده می شود.

2- سلامتی از نعمت های بزرگ خداوند است که برای حفظ آن، راه هایی وجود دارد. بیمارستان مکانی است که در آن، بیماری مردم را درمان می کنند. میوه هایی که خوب شسته نشده اند، باعث بیماری می شوند. کتابخانه مکانی است که آرامش دارد و در آن، سر و صدا نیست.

الف) بند اول

ب) اکنون با توجه به موضوع، یک بند بنویس. ((انواع آلودگی صوتی))

انواع آلودگی صوت با توجه به محیط ایجاد کننده آن شامل صداهای خارج از منزل و صداهای داخل منزل می باشد. آلودگی صوت می تواند باعث فشار خون بالا، فشار استرس بالا، وزوز گوش، کاهش شنوایی، اختلالات خواب و سایر اثرات مضر شود.

برچسب شده در: