در این نوشته با جواب نگارش صفحه 36 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 36 نگارش سوم

موضوعی را به دل خواه انتخاب کن و یک بند درباره ی آن بنویس.  (دقّت کن جمله ها مربوط به هم باشند و یک مطلب را بیان کنند.)

احترام به والدین

یکی از بزرگترین اهداف و وظایف ما در زندگی احترام به پدر و مادر است .پدر و مادر از همان دوران کودکی برای ما زحمات بسیاری می کشند و ما فرزندان هیچ وقت نمی توانیم حتی بخشی از زحمات آنها را جبران کنیم .از همان دوران کودکی و یا حتی قبل از به دنیا آمدن ما ، مادر از خودگذشتگی می کند تا ما سالم به دنیا بیاییم .همه سختی ها ، درد ها و شب نخوابی ها را تحمل می کند .

برچسب شده در: