در این نوشته با جواب نگارش صفحه 41 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 41 نگارش سوم

الف) به تصویر ها نگاه کن. موضوع هر تصویر چیست؟

جواب نگارش صفحه 41 نگارش سوم
جواب نگارش صفحه 41 نگارش سوم

ب) یکی از دو موضوع را به دلخواه انتخاب کن و یک بند درباره ی آن بنویس.

موضوع اول: مسجد

متن:‌ مسجد خانه خداست و جایی است که در آن مسلمانان به صورت جماعت نماز می خوانند. در مسجد کلاس های قرآنی و فرهنگی برگزار می شود و من هم در برخی از کلاس های آن شرکت کرده ام.

موضوع دوم: صرفه جویی در آب

متن:‌ آب، حیات را به کره زمین هدیه داده است، و یکی از نعمت های بزرگ خداوند به شمار می رود، هر انسانی باید نهایت تلاش خود را بکند، تا در مصرف آب اسراف نکند. ما باید همیشه در مصرف آب صرفه جویی کنیم.

برچسب شده در: