در این نوشته با جواب نگارش صفحه 48 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 48 نگارش چهارم

الف) به یک گلدان گل با دقّت نگاه کنید و یک بند توصیفی بنویسید.

مادر بزرگ من گلدان های زیادی دارد. یکی از گلدان هایش قهوه ای رنگ است؛ که به آن گلدان سفالی می گوید لبه گلدان طرح های زیبایی دارد که نشان می دهد چه سفال گر با سلیقه ای آن را ساخته است.

در این گلدان گلی با برگ هایی به رنگ سبز و قرمز وجود دارد مادرم می گویید نام این گل حسن یوسف است

ب) درباره ی کارهایی که در تعطیلات آخر هفته انجام داده اید، فکر کنید و یک بند روایتی بنویسید.

تعطیلات آخر هفته با وجود کرونا مثل سابق نیست.من در این تعطیلات نتوانستم به خانه ی مادر بزرگم بروم و در عوضش مادرم با اون تماس تصویری گرفت و من از پشت گوشی او را بوسیدم.

مادرم گفت نباید به کوچه بروم و برای این که حوصله ام سر نرود به من بازیه شطرنج را آموزش داد و شب ک با پدرم بازی کردم حسابی تعجب کرد!