در این نوشته با جواب نگارش صفحه 52 نگارش ششم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 52 نگارش ششم

با استفاده از واژه های زیر یک بند درباره ی «شهید» بنویسید. از علائم نگارشی مناسب هم استفاده کنید.

عشق – زندگی – حماسه – صداقت – سنگر – سرنوشت ساز

شهید، آن سنگر ساز بدون سنگر با عشق و صداقت خویش درس زندگی و چگونه زیستن را در مکتب حسین (ع) و در جنگ سرنوشت ساز حق علیه باطل به نمایش گذاشت.

2. من با خواندن این درس

کنجکاو شدم که در باره شهدای جنگ تحمیلی و قهرمانان اسطوره ای ایران اطّلاعات بیشتری به دست بیاورم

متوجّه شدم که این سرزمین قهرمانان گمنامی دارد که برای حفظ ایران حتی از فرزندان خود نیز گذشته اند .

اکنون احساس می کنم که ما برای حفظ دست آورد های شهدایمان وظیفه ی سنگینی بر دوش داریم .

گام به گام سایر صفحات درس دریاقلی

برچسب شده در: