جواب نگارش صفحه ۵۷ نگارش سوم


haladars آذر 5, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نگارش صفحه ۵۷ نگارش سوم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 57 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 57 نگارش سوم

موضوع: نان

به تصویر ها نگاه کن. به موضوع هر تصویر فکر کن و درباره ی تصویری که اطلاعات بیشتری داری، یک بند بنویس.

جواب نگارش صفحه 57 نگارش سوم

ضایعات نان:

همه ی ما شاهد این بودیم که زمانی که بیشتر از حد مصرف، نان تهیه می کنیم مقداری از آن می ماند و مجبوریم آن ها را دور بریزیم و یا قسمت هایی از نان که کیفیت مناسبی ندارد و خوب پخته نشده است را باید در بریزیم و ناخواسته میزان زیادی از نان اسراف می شود.

برای جلوگیری از این کار بهتر است نان را به میزان مصرف خانواده و همچنین از نانوایی های ب کیفیت بهتر تهیه کنیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه