جواب نگارش صفحه ۶۴ نگارش سوم


haladars دی 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نگارش صفحه ۶۴ نگارش سوم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 64 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 64 نگارش سوم

موضوع های کلی زیر را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن.

– موضوع کلّی: «دانش آموز»

1) دانش آموز درس خوان

2) دانش آموز مؤدّب

– 3) دانش آموز کوشا

– موضوع کلّی: «کتابخانه»

1) عضو شدن در کتابخانه

– 2) امانت گرفتن کتاب               3) تاریخ تحویل کتاب

– موضوعی کلّی: «زمستان»

– 1) سرمای زمستان                    2) بازی های زمستانی              3) خواب زمستانی حیوانات

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. ناشناس

    بسیار عالی