جواب نگارش صفحه ۶۸ نگارش چهارم


haladars دی 27, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نگارش صفحه ۶۸ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 68 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 68 نگارش چهارم

متنی بنویسید که سه بند داشته باشد. موضوع کلّی متن «نان» است. برای این موضوع

کلّی، سه موضوع کوچک تر بنویسید تا موضوع هر یک از سه بند متن باشند.

موضوع هر بند را بنویسید.

بند اول: فواید نان

بند دوم: انواع نان

بند سوم: مراحل تولید نان

نان یکی از خوراکی هایی است که بسیار مفید است؛ و به ما انرژی می دهد تا گرسنه نشویم. مادرم می گوید نان نعمت خداست و باید به آن احترام گذاشت.

نان ها انواع گوناگونی دارند مثل: تافتون؛ بربری؛ لواش؛ سنگک و … که هر کدام طعم به خصوص خود را دارند؛ من عاشق نان سنگک هستم.

برای تولید نان زحمت بسیاری کشیده می شود؛ کشاورز زحمت کش گندم را می کارد و درو می کند آسیابان آن را آرد می کند و نانوا نان را می پزد تمام این کارها برای ماست تا با خوردن آن انرژی بگیریم و بابت این نعمت بزرگ خداوند را شاکر باشیم.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه