در این نوشته با جواب نگارش صفحه 69 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 69 نگارش سوم

موضوع زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن. یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کن و درباره ی آن یک بند بنویس.

موضوع: پاییز

1) سرمای پاییزی                   2) برگ زرد درختان               3) میوه های پاییزی

موضوع: برگ زرد درختان

تغییر فصل ها یکی از شگفت انگیزترین پدیده های طبیعت است که به همراه آن برگ گیاهان و درختان تغییر کرده، سبز و زرد و نارنجی شوند و در هر فصل زمین چهره دیگری به خود بگیرد.

همه ما دیده ایم که با فرا رسیدن فصل پاییز رنگ برگ درختان تغییر کرده و زرد می شود، برگ ریزان اتفاق می افتد و در فصل بهار و تابستان دوباره برگ های سبز روی شاخه های درختان می روید، اما علت این مسئله چیست؟

این رخداد طبیعی ریشه در نیازهای تغذیه ای گیاهان و فرایند فتوسنتز دارد.

موضوع: سرمای پاییزی

سرمای پاییزی، با ورود خزان و فصل سرما، احساس می‌شود و همچنین نمادی از تغییراتی است که در طبیعت رخ می‌دهد. بادهای سرد و شدیدی که از طرف درختان و برگ‌ها می‌وزند، همه ما را به یاد زیبایی‌های فصل پاییز می‌اندازد.

این فصل زیبا همچنین نشانگر شروع یک دوره جدید از زندگی است. همانطور که برگ‌های درختان زرد و قرمز شده و به زمین می‌افتند، ما نیز می‌توانیم از فصل پاییز استفاده کنیم تا نگاهی به زندگی خود بیندازیم و از آن بهره‌برداری کنیم.

با سرمای پاییزی، فصلی از سکوت و آرامش آغاز می‌شود. هوا سرد و تاریک می‌شود و این یک فرصت خوب برای استراحت و تمرین صبر و استقامت است. می‌توانیم با پوشیدن لباس‌های گرم و نوشیدن چای داغ، زندگی خود را به سمت آرامش سوق دهیم.

سرمای پاییزی یک فرصت برای تغییر و رشد است. همانطور که درختان برگ‌های خود را از دست می‌دهند، ما نیز می‌توانیم از این فصل برای رهایی از هر چیزی که مانع رشد و توسعه ما شده، استفاده کنیم. این فصل می‌تواند برای شروع یک دوره جدید از زندگی و موفقیت، یک فرصت عالی باشد.

گام به گام صفحات دیگر درس نویسنده ی بزرگ

برچسب شده در: