جواب نگارش صفحه ۶۹ نگارش سوم


haladars دی 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نگارش صفحه ۶۹ نگارش سوم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 69 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 69 نگارش سوم

موضوع زیر را به موضوع های کوچکتر تقسیم کن. یکی از موضوع های کوچک را انتخاب کن و درباره ی آن یک بند بنویس.

موضوع: پاییز

1) سرمای پاییزی                   2) برگ زرد درختان               3) میوه های پاییزی

موضوع: برگ زرد درختان

تغییر فصل ها یکی از شگفت انگیزترین پدیده های طبیعت است که به همراه آن برگ گیاهان و درختان تغییر کرده، سبز و زرد و نارنجی شوند و در هر فصل زمین چهره دیگری به خود بگیرد.

همه ما دیده ایم که با فرا رسیدن فصل پاییز رنگ برگ درختان تغییر کرده و زرد می شود، برگ ریزان اتفاق می افتد و در فصل بهار و تابستان دوباره برگ های سبز روی شاخه های درختان می روید، اما علت این مسئله چیست؟

این رخداد طبیعی ریشه در نیازهای تغذیه ای گیاهان و فرایند فتوسنتز دارد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه