در این نوشته با جواب نگارش صفحه 74 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 74 نگارش چهارم

متن زیر را بخوانید.

روزی بهار، تابستان، پاییز و زمستان با هم گفت و گو می کردند. صحبت از این بود که هر کی بهتر نقّاشی کرد، بمانَد و بقیه، دست از نقّاشی بردارند و بروند. آنها تصمیم گرفتند خورشید جهان افروز را به داوری انتخاب کنند. خورشید پذیرفت که بین آنان داوری کند. چهار هنرمند، شروع به کار کردند.

اوّل، بهار قلم به دست گرفت. نخست دستی به شاخه های درختان هلو، بادام، سیب و درختان دیگر برد و بر آنها گردنبندهایی از گل های صورتی آویخت. در جنگل با رنگ نیلی، گودال های کوچک و بزرگ درست کرد و در اطراف این گودال ها گل های نرگس و بنفشه را پراکند. حشرات گوناگون، زنبورهای عسل و پروانه ها را روی گل ها و پرندگان را در دشت ها و جنگل ها در حال پرواز نشان داد. بلبل را روی شاخه، خرگوش را میان جنگل و غوک را در برِکه نشانید.

دومین نقّاش یعنی تابستان گرم، دست به کار شد. تابستان با رنگ سبز تِیره، سراسر جنگل را رنگ آمیزی کرد. کنار جنگل را با بوته های انبوه تمشک زینت داد. بر شاخه های درختان میوه، آن قدر سیب گلگون و گلابی و میو ههای دیگر آویخت که شاخه ها تاب نیاوردند و به سوی زمین خم شدند.

نقّاش سوم، پاییز، برای کار خود، رنگ های آتشین انتخاب کرد و اوّل به سراغ جنگل رفت. بعضی از درختان را با رنگ زردِ لیمویی پوشانید، برخی را به رنگ ارغوانی و بعضی دیگر را به رنگ قرمز روشن درآورد. به رنگ کاج ها و سروها و صنوبرها دست نزد. با خود گفت: «بگذار اینها همان طور که هستند، باقی بمانند.» و این بود که کا جها و سروها و صنوبرها به همان رنگ سبز تیره باقی ماندند.

آن گاه زمستان، قلم به دست گرفت. او در یک روز، تمام سطح زمین را به رنگ سفید درآورد. بر تن کوه ها و دشت ها، لباس سفید پوشانید. سطح رودخانه ها را با قشر نازکی از یخ، برّاق کرد. روی صنوبرها و کاج ها پوشش سنگینی از برف پوشانید. روی برف ها نقش و نگار ها و جای پاهای گوناگون، نقّاشی کرد: جای پای خرگوش، کبک و آن دورها جای پای گرگ.

موضوع بندهای دوم تا پنجم را بنویسید.

حالا به موضوع بند اوّل فکر کنید. موضوع بند اوّل کلّی تر است و فضای حاکم بر متن را نشان می دهد. این بند در ابتدای نوشته می آید و «بند مقدّمه» نامیده می شود.

بند اول: بند مقدمه است؛ و فضای حاکم بر داستان را روایت می کند

بند دوم: نقّاشی کشیدن بهار را توصیف می کند؛ که چگونه درختان و گل ها را زیبا می کند.

بند سوم: نقّاشی کشیدن فصل دوم یعنی تابستان را نشان می دهد؛ که عاشق رنگ سبز و میوه های خوش رنگ و بو است.

بند چهارم: نقّاشیه فصل سوم سال پاییز را شرح می دهد. که با رنگ های آتشین، طبیعت را تغییر می دهد.

بند پنجم: نقّاشیه زمستان ؛فصل چهارم را تعریف می کند. که همیشه عاشق رنگ سفید بوده است.