جواب نگارش صفحه ۷۵ نگارش سوم


haladars بهمن 8, 1401 دقیقه مطالعه
جواب نگارش صفحه ۷۵ نگارش سوم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 75 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 75 نگارش سوم

یک موضوع به دل خواه انتخاب کن. موضوع را به موضوع های کوچک تر تقسیم کن. یکی از موضوع های کوچک را که اطلاعات بیشتری در مورد آن داری، انتخاب کن و درباره ی آن، یک بند بنویس.

موضوع کلی : تابستان

1) میوه های تابستان

2) گرمای سوزان تابستان

۳) درختان تابستان

گرمای تابستان: تابستان, فصلی پر از حرارتی است که می سوزد و می سوزاند. گرمای تابستان درست است که جان کاه است اما باعث رسیدن میوه های خوشمزه و رنگارنگ فصل زیبای تابستان می شود. هنگامی که گرما از حد خود می گذرد ما انسان ها مجبور می شویم که کولر خانه مان را روشن کنیم کولر با باد خنکی که ایجاد می کند سبب می شود که از گرمای تابستان کمی کاسته شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه