در این نوشته با جواب نگارش صفحه 85 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 85 نگارش سوم

الف) این بند را بخوان و به جمله ی اول آن دقت کن.

لباس، بدن را در مقابل انواع مختلف آب و هوا، محافظت می کند. در روزهای سرد، بهترین راه گرم نگه داشتن بدن، پوشیدن لباس مناسب است. هوایی که بین لایه های لباس وجود دارد، بدن را گرم نگه می دارد. در روزهای گرم، لباس های سبک، نازک و روشن، بهترین نوع لباس است. چون پوست را خنک نگه می دارد و می گذارد که هوا به بدن برسد.

ب) حالا متن زیر را بخوان و جمله ی اول بند را بنویس.

………یک سال چهار فصل دارد………………. فصلِ اوّل، بهار است که زمین را پر از گل و شکوفه می کند. تابستان، دومین فصلِ سال است که با تعطیلی مدرسه، اوقات فراغت دانش آموزان آغاز می شود. سومین فصل، پاییز است که برگ ریزان آن زیباست. آخرین فصل سال، زمستان است که بارش برف در آن، لباس سفید، بر تن طبیعت می پوشاند.

برچسب شده در: