جواب نگارش صفحه ۸۵ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه ۸۵ نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه ۸۵ نگارش چهارم

متن زیر را بخوانید.

در اوایل بهار، هوا لطیف و دل نشین می شود. دشت ها جامه ی سبز می پوشند و درختان،شکوفه می دهند. پرستوها، این پرندگان دوست داشتنی نیز از سفر دور و دراز خود، باز می گردند. نخستین کارِ این مسافرانِ از راه رسیده، این است که لانه های سال گذشته ی خود را بیابند؛ اگر آسیب دیده باشند، آنها را درست کنند و اگر لانه ها خراب شده باشند، از نو بسازند. وقتی کارِ ساختن لانه به پایان رسید، پرستوها تخم می گذارند. هر پرستو چهار تا شش تخم سفید می گذارد و دوازده روز روی آنها می خوابد. وقتی جوجه ها از تخم بیرون آمدند، پدر و مادر، با حشراتی که شکار می کنند، به آنها غذا می دهند. پس از سه هفته، جوجه ها به دنبال پدر و مادر پرواز می کنند و راه و رسم زندگی را از آنها می آموزند.

پرستوها بهار و تابستان را به آسودگی به سر می برند؛ امّا در آغاز پاییز دشواری هایی برای آنها پیش می آید. در آن هنگام، حشرات کمیاب می شوند و هوا کم کم سرد می شود، پرستوها ناچار می شوند به جاهای معتدل تری کوچ کنند.

در این سفرِ طولانی، خطرهای بسیاری وجود دارد. یکی از این خطرها، تغییرات هواست. خطر دیگر، حمله ی پرندگان شکاری مانند عقاب، شاهین و قرقی است. این پرندگان، هنگام پرواز، ناگهان خود را به جمع پرستوهای درحال پرواز می زنند و با چنگال های نیرومند خود، آنها را می ربایند. با همه ی این خطرها، بیشتر پرستوها سفر خود را به سلامت به پایان می رسانند. دیده شده است که بعضی از آنها، سال های پی در پی کوچ کرد هاند و پس از هر کوچ به لانه ی خود بازگشته اند.

دنیایی که ما در آن زندگی می کنیم، شگفتی های فراوانی دارد. یکی از این شگفتی ها، بازگشت پرستوهاست. این پرنده های کوچک، پس از سپری شدن زمان دراز و پیمودن راهی طولانی، بدون آنکه اشتباه کنند، دوباره به لانه ی پیشین خود باز می گردند. چه کسی قدرت راهیابی و پیمودن این راه طولانی را به پرستوها داده است؟ آنها با چه قدرتی این راه طولانی را بدون اشتباه می پیمایند؟ این همه شگفتی، زیبایی و دانایی را چه کسی در پرستوهای کوچک نهاده است؟

به بند مقدّمه توجّه کنید که چگونه خواننده را وارد فضای متن می کند. سپس موضوع بندهای دوم تا چهارم را بنویسید.

به موضوع بند آخر فکر کنید. موضوع بند آخر کلّ یتر است و مطالب متن را جمع بندی می کند و به یک نتیجه می رسد. این بند در انتهای نوشته می آید و بند نتیجه گیری نامیده می شود.

بند اوّل کلی تر است و فضای حاکم بر متن را نشان می دهد؛ در ابتدای نوشته می آید و بند مقدّمه نامیده می شود.

بند دوم: بازگشت پرستوها از مهاجرت و ادامه ی زندگیشان

بند سوم: علّت مهاجرت پرستوها

بند چهارم: خطراتی که پرستو ها را در مهاجرت تهدید می کند.

بند آخر بند نتیجه گیریست ک کلی تر است و مطالب متن را جمع بندی میکند و به یک نتیجه می رسد .

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها