در این نوشته با جواب نگارش صفحه 87 نگارش پنجم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 87 نگارش پنجم

با استفاده از کتاب ها و منابع مناسب، درباره‌ی یکی از موضوع های زیر، تحقیق کنید و به صورت گزارشی بنویسید.

پیشگیری از بیماری، منابع آب آشامیدنی، نقش دانشمندان در زندگی انسان

موضوع: منابع آب آشامیدنی

تأمین و توزیع آب در کشورهای در حال توسعه، مسائل مهمی را به وجود آورده است و دولت‌ها را  واداشته است تا مبالغ عظیمی پول در راه تأمین آن سرمایه گذاری نمایند، این موضوع به خصوص در کشورهایی که نیمه خشک هستند، حالت جدّی تری دارد.

در کشورهایی مثل ایران که تقسیم آب به علّت شکل خاصّ سرزمین های آن به صورت غیر یکنواخت توزیع گردیده است، باید سعی شود به  اتّخاذ بهترین و مدرن ترین روش های علمی و فنّی آب‌های موجود را طبق قوانین عادلانه ای در دسترس عموم قرار داد.

مهمترین منابع اب در دنیا : 1) اب های سطحی (رودخانه، دریاچه، دریا، اقیانوس) در کشورها، شرکت آب و فاضلاب وظیفه تأمین آب شرب را برای مردم دارد. حال این شرکت با استفاده از روش های مختلف اقدام به تصفیه آب و در نتیجه در اختیار قرار دادن آن به مردم با استفاده از لوله کشی ها می کند.

برچسب شده در: