جواب نگارش صفحه 97 نگارش سوم

در این نوشته با جواب نگارش صفحه 97 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب نگارش صفحه 97 نگارش سوم

این بند را کامل کن.

موضوع: پرچم

پرچم ایران سه رنگ دارد که سبزی آن نشانه سرسبزی و طراوت کشور ما می باشد، سفیدی آن نشان صلح و دوستی در کشور ماست و سرخی آن یادآور خون پاک و بی ریای شهدای عزیز کشور ماست. پرچم ایران هنگامی که بر افراشته می شود احساس غرور و شور و شعف در ما ایجاد می شود و ما را سربلند می سازد. هنگامی که پرچم ایران را می بینیم به احترام آن بر می خیزیم و آن را با غرور سرشار از بوسه می کنیم.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

4 دیدگاه ها

+ارسال دیدگاه