در این نوشته با جواب نگاه کن و بگو صفحه 23 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب نگاه کن و بگو صفحه 23 فارسی سوم

جواب نگاه کن و بگو صفحه 23 فارسی سوم

ورزشکار، زیر نظر مربی تمرین می کند.

ورزشکار، همراه بقیه ی شرکت کنندگان در مسابقه، منتظر شروع مسابقه است.

تماشاگران، ورزشکار را تشویق می کنند.

ورزشکاه، با تمرین و تلاش زیادِ خود در مسابقه نفر اول شد.

برچسب شده در: