در این نوشته با جواب نگاه کن و بگو صفحه 69 فارسی سوم همراه شما هستیم.

جواب نگاه کن و بگو صفحه 69 فارسی سوم

به تصویرها با دقت نگاه کن. موضوع آنها چیست؟ حالا یکی از تصویرها را انتخاب کن و درباره ی آن صحبت کن.

image 28

– فاطمه خانم به همراه مادرش نماز جماعت می خوانند.

– خانواده بر سر سفره ی افطار نشسته اند و به قرآن خواندن پدر گوش می دهند.

– فاطمه خانم همراه دوستانش قرآن می خواند.

برچسب شده در: