جواب هم اندیشی و گفتگو کنید صفحه 22 تحلیل فرهنگی دوازدهم


haladars شهریور 23, 1401 دقیقه مطالعه
جواب هم اندیشی و گفتگو کنید صفحه 22 تحلیل فرهنگی دوازدهم

در این نوشته با جواب هم اندیشی و گفتگو کنید صفحه 22 تحلیل فرهنگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب هم اندیشی و گفتگو کنید صفحه 22 تحلیل فرهنگی دوازدهم

تولید و ترویج لطیفه‌های قومی و طنزهای مخرب علیه شخصیت‌ها و قهرمانان ملی و اقوام و گروه‌های مختلف، به‌ویژه در فضای مجازی، چرا و چگونه انجام می‌شود؟ تأثیر منفی آن‌ها بر تضعیف وحدت ملی و انسجام اجتماعی را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

صرف نظر از جنبه طنز این گونه لطيفه ها، غالب این لطایف با هدف تخریب وجهه یک قومیت و نژاد یا اشخاص معینی ساخته می شود و نشر پیدا می کند و در پشت بسیاری از آنها رگه های نژاد پرستی و قومیت گرایی و جریان های ضد دینی و سیاسی به روشنی قابل مشاهده است که امروزه با استفاده از ابزارهای نوین موجود و شبکه های اجتماعی به راحتی منتشر و اشخاص ليز دانسته یا نادانسته با نشر آنها به این ناهنجاری دامن می زنند.

این لطایف و طنزها موجب تخریب فرهنگ – که مهم ترین عامل انسجام ملی و همبستگی اجتماعی به شمار می رود – گشته و با لطمه وارد نمودن به بنیان های فرهنگی جامعه تضعيف انسجام اجتماعی و وحدت ملی را در پی دارند. لطایف قومی با برجسته نمودن تفاوت های زبانی، مذهبی و نژادی، وحدت و همدلی اقوام مختلف ایرانی را نشانه گرفته و آن ها را به تفرقه کشانده و در مقابل هم قرار می دهد.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه