در این نوشته با جواب هم فکری کنید صفحه 57 مطالعات سوم همراه شما هستیم.

جواب هم فکری کنید صفحه 57 مطالعات سوم

1- شعر خانه را بخوانید. خانه کدام نیازهای ما را برآورده می‌کند؟ در این شعر، کدام نیازها بیان شده است؟

خانه محل آسایش و آرامش، محبّت کردن به یک‌دیگر، بازی و استراحت، غذا خوردن، همکاری و دور هم جمع شدن است.

جواب نوع 2:داشتن جایی که اعضای خانواده به گرمی دور هم جمع شوند، از گرما و سرما حفظ شوند، سرپناه امنی است که اعضای خانواده در آن احساس آرامش کنند.

2- به غیر از این نیازها چه نیازهای دیگری به فکر شما می‌رسد؟

 خانه، محلّی برای عبادت کردن، گفت‌وگو، پذیرایی از مهمانان، یاد گرفتن مهارت‌ها،‌ مطالعه کردن و … می‌باشد.