جواب هنر و سرگرمی صفحه ۶۸ نگارش سوم


haladars دی 26, 1401 دقیقه مطالعه
جواب هنر و سرگرمی صفحه ۶۸ نگارش سوم

در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 68 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 68 نگارش سوم

1- از روی سرمشق زیر، با خطِ خوش بنویس.

سعدیا! چون تو کجا نادره گفتاری هست؟            یا چو شیرین سخنت نخل شکرباری هست؟

2- به این دو تصویر با دقّت نگاه کن و یک تفاوت آن ها را در یک جمله بنویس.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 68 نگارش سوم

در تصویر سمت راست پسری دیده می شود که در تصویر سمت چپ نیست. (پسر وسطی پشت اسب)

3- این تکه های سنگ را از معدنی در نیشابور بیرون آورده اند. کلمه های مربوط را روی سنگ بنویس، سپس حرف اول آن ها را کنار هم بگذار تا بدانی از این معدن، چه چیزی استخراج می شود.

image 135

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه