جواب هنر و سرگرمی صفحه ۷۸ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه ۷۸ نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۷۸ نگارش چهارم

۱-از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

گفتم به گوش باغ، این نقش ها از کیست            پیداست استاد است، نقاشی اش عالی است

۲- حروف این کلمات را در جدول رنگ بزنید؛ سپس با حروف باقیمانده، یک کلمه ی معنادار بنویسید که در درس آمده باشد.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 78 نگارش چهارم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

7 دیدگاه ها