جواب هنر و سرگرمی صفحه ۷۸ نگارش چهارم


haladars بهمن 8, 1401 دقیقه مطالعه
جواب هنر و سرگرمی صفحه ۷۸ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه 78 نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 78 نگارش چهارم

1-از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

گفتم به گوش باغ، این نقش ها از کیست            پیداست استاد است، نقاشی اش عالی است

2- حروف این کلمات را در جدول رنگ بزنید؛ سپس با حروف باقیمانده، یک کلمه ی معنادار بنویسید که در درس آمده باشد.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 78 نگارش چهارم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه