جواب هنر و سرگرمی صفحه ۹۸ نگارش چهارم

در این نوشته با جواب هنر و سرگرمی صفحه ۹۸ نگارش چهارم همراه شما هستیم.

جواب هنر و سرگرمی صفحه ۹۸ نگارش چهارم

۱- از روی سرمشق زیر، خوش خط و زیبا بنویسید.

حمد بر کردگار یکتا باد                  که مرا شوق درس خواندن داد

در سر من هوای درس نهاد           در دل من محبت استاد

۲- پاسخ هر سؤال را در خانه ی خود در جدول بنویسید.

جواب هنر و سرگرمی صفحه 98 نگارش چهارم

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه