جواب پرسش صفحه ۱۸ فیزیک یازدهم تجربی


haladars مرداد 16, 1401 دقیقه مطالعه
جواب پرسش صفحه ۱۸ فیزیک یازدهم تجربی

در این نوشته با جواب پرسش صفحه 18 فیزیک یازدهم تجربی همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 18 فیزیک یازدهم تجربی

به نظر شما چرا خطوط میدان الکتریکی برایند هرگز یکدیگر را قطع نمی‌کنند؟


از آنجایی که به بارهای الکتریکی در راستای خطوط میدان نیرو وارد می‌شود، اگر خطوط میدان در یک نقطه یکدیگر را قطع کنند، در این نقطه دو میدان الکتریکی برایند در جهت‌های مختلف وجود خواهد داشت. بنابراین با قرار دادن ذره‌ی باردار در این نقطه، دو مسیر حرکت برای ذره پیش‌رو است که امکان‌پذیر نیست. بنابراین خطوط میدان برایند یکدیگر را قطع نمی‌کنند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

1 دیدگاه
  1. مثم

    عالی