جواب پرسش صفحه ۲۹ آزمایشگاه دهم


haladars شهریور 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب پرسش صفحه ۲۹ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب پرسش صفحه 29 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 29 آزمایشگاه دهم

1) نحوۀ خروج آب از دهانه شیلنگ چگونه است؟

1) فشار حاصل از آب سرنگ در دهانه ورودی، سبب فوران آب از دهانه خروجی می شود. در حالی که در مرحله اول، آب به صورت جهشی خارج نمی شد.

2) سازوکار چاه آرتزین را با این الگو مقایسه کنید.

2) چاه آرتزین، نیازی به پمپ ندارد و به علت بالاتر بودن سطح ایستابی (پیزومتریک) منبع تغذیه نسبت به دهانه چاه،و تحت فشار بودن، آب با فوران خارج می شود.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه