در این نوشته با جواب پرسش صفحه 3 فیزیک یازدهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب پرسش صفحه 3 فیزیک یازدهم

چرا وقتی روکش پلاستیکی را روی یک ظرف غذا می‌کشید و آن را در لبه‌های ظرف فشار می‌دهید، روکش در جای خود ثابت باقی می‌ماند؟


با مالش روکش پلاستیکی به بدنه‌ی ظرف در لبه‌ها، بار الکتریکی بین آنها مبادله می‌شود و جاذبه‌ی بین بارهای ناهمنام باعث چسبیدن روکش به لبه‌های ظرف می‌شود.