جواب پرسش صفحه ۳۲ آزمایشگاه دهم


haladars شهریور 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب پرسش صفحه ۳۲ آزمایشگاه دهم

در این نوشته با جواب پرسش صفحه 32 آزمایشگاه دهم همراه شما هستیم.

1) محلول بیوره، شناساگر پروتئین هاست. کدام یک از مواد مورد آزمایش پروتئین دارد؟

1) شیر و سفیده تخم مرغ

2) کدام یک از مواد مورد استفاده در آزمایش، پروتئین بیشتری دارد؟

2) سفیده تخم مرغ

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه