جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۵ تاریخ دوازدهم


haladars مهر 2, 1401 دقیقه مطالعه
جواب پرسش های نمونه صفحه ۱۵ تاریخ دوازدهم

در این نوشته با جواب پرسش های نمونه صفحه 15 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش های نمونه صفحه 15 تاریخ دوازدهم

1- چه ظرفیت‌هایی در میراث غنی تاریخی ما برای فهم بهتر گذشته وجود دارد؟

تأکید بر تاریخ سیاسی و نظامی و شرح طولانی شاهان جنگ ها و فتوحات

*  بی توجهی به زندگی اجتماعی و حیات فرهنگی و اقتصادی مردم

* داشتن روحیه تملق و چاپلوسی

* تأکید بر مصنوع و متکلف نویسی و پرهیز از ساده نویسی

2- زمینه‌های پیدایش تاریخ‌نگاری نوین ایران چگونه فراهم شد؟
– ترجمهٔ آثار اروپایی از زمان عباس میرزا (ولیعهد فتحعلی‌شاه)


– جنگ‌های ایران و روسیه و توجه زمامداران و نخبگان به دلایل پیشرفت غرب و عقب ماندگی جامعه ایران


– گسترش فعالیت علمی شرق شناسان و کشفیات باستان‌شناسی.

3- ویژگی‌های تاریخ‌نگاری نوین را بیان کنید و تفاوت آن با روش تاریخ‌نگاری سنتی را توضیح دهید.
– در تاریخ‌نگاری نوین از روش‌های پژوهش علمی استفاده می‌شود، اما در تاریخ‌نگاری سنتی بیشتر روش قدیمی نقلی و داستان‌گونه مشاهده می‌شود.


– زبان ساده و بدون تکلف در تاریخ‌نگاری نوین اما در تاریخ‌نویسی سنتی نثر ادبی دشوار یا متکلف استفاده شده است.


– بهره‌گیری از یافته‌های علوم باستان‌شناسی، زبان‌شناسی، جغرافیا، جامعه‌شناسی، اسطوره‌شناسی و … در تاریخ‌نگاری نوین، اما در تاریخ‌نویسی سنتی کاربرد این علوم مشاهده نمی‌شود و بر مبنای سلیقهٔ فرد یا ماموفق‌اش می‌باشد.

4- بینش تاریخ‌نگاری نوین ایران برچه محورهایی استوار است؟
تأکید بر جنبه‌های گوناگون حیات انسانی اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی (نقش مردم و طبقات اجتماعی).

5- نقش اسناد آرشیوی را در مطالعات تاریخ معاصر ایران ارزیابی کنید.
اسناد حاوی اطلاعات بسیار ارزشمند و منحصر به فردی در خصوص مسائل و موضوع‌های سیاسی، اداری، اقتصادی (مالی، ملکی، معاملات) و فرهنگی، دیدگاه و عملکرد افراد، شخصیت‌ها، احزاب و گروه‌های سیاسی، اجتماعی و مذهبی هستند.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه