جواب پرسش های نمونه صفحه ۴۳ تاریخ معاصر یازدهم

در این نوشته با جواب پرسش های نمونه صفحه ۴۳ تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش های نمونه صفحه ۴۳ تاریخ معاصر یازدهم

۱) چه عواملى زمینه هاى نهضت مشروطه را فراهم کرد؟

۱- از دست رفتن سرزمین هایی از چهار سوی ایران

۲- غلبه استعمار بر مملکت

۳- استبداد دستگاه حاکم

۴- مخالفت های مردم و علما با استبداد و استعمار

۵- ورود اندیشه های جدید

۲) اندیشه سیاسى اسلام و فعالیت عالمان دینى چه نقشى در پیدایش مشروطه خواهى داشت؟

مسائلی مثل آموزه های دینی اسلام مثل امر به معروف و نهی از منکر، ضد ظلم بود، در آیات و احادیث معصومین و فعالیت علمای دین و روحانیون در دوره ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه موجب روشنگری مردم شد.

۳) نهضت تحت رهبری روحانیون در دورهٔ ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه بر چه پایه هایی استوار بود و چه اهدافی را دنبال می کرد؟

مبارزه با استعمار داخلی و خارجی و تلاش برای برقراری عدالت که منجر به :

الف) ایجاد عدالت خانه

ب) دارالشورا (مجلس) شد که موجبات کاهش قدرت شاه شد و اجرای قانون را فراهم کرد.

۴) در دورهٔ قاجار اندیشه هاى سیاسى جدید از چه طریقى به ایران راه یافت؟

از راه اعزام دانشجو به خارج، سفرهای درباریان و سیاستمداران به خارج، مهاجرت برخی از ایرانیان به کشورهیا مختلف و انتشار روزنامه ها و چاپ کتاب ها و در خلال نامه ها و سخنان روشنفکران به ایران راه یافت.

۵) در آثار روشنفکران ایرانى دورهٔ قاجار، به چه مسائلى توجه شده است؟

اندیشه های نوین غربی، اوضاع نابه سامان کشور، ویژگی های مثبت تمدن غرب و نظام حکومت مشروطه

امتیاز شما به این مقاله

5 از 2 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها