در این نوشته با جواب پرسش های نمونه صفحه 60 تاریخ دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش های نمونه صفحه 60 تاریخ دوازدهم

1- وضعیت تجارت خارجی ایران را در دورۀ قاجار چگونه ارزیابی می‌کنید؟

از یک سو نفوذ اقتصاد سرمایه‌داری و بازرگانی کشورهای اروپایی و روسیه باعث رکود و ضعف اقتصاد داخلی ایران شده بود و بسیاری از صنایع داخلی را به ورشکستگی کشانده بود مانند صنایع نساجی و صنایع دستی و از طرف دیگر باعث شکوفایی بخشی از تجارت داخلی گردید که جنبهٔ تجاری جهانی داشت مانند پنبه و یا صنعت فرش و …

2- نظام تولید در دورۀ قاجار بر چه محورهایی استوار بود؟

الف) شیوهٔ تولید سهم‌بری دهقانی روستاییان بی‌زمین اغلب با کار بروی اراضی مالکان گاه تا یک سوم محصول را به عنوان بهرهٔ مالکانه تحویل ارباب می‌دادند. بخشی نیز به عنوان مالیات به دولت پرداخته و بخشی نیز سهم خودشان می‌شد.

ب) شیوهٔ تولید خرده کالایی دولتی و خصوصی (اقتصاد شهری)، کارگران و اصناف و تولیدکنندگان شهری در کارگاه‌ها و مراکز تولید شهری.

ج) شیوهٔ تولید شبانکارگی (شبانی) یا ایلیاتی (ایلات و کوچ‌نشینان) نظیر تولید، گوشت، پوست، پشم، گلیم، فرش ایلاتی، لبنیات و … .

3- تأثیر عناصر فرنگی را بر معماری عصر قاجار چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ورود عناصر فرنگی باعث شد تا معماری ایرانی از حالت سنتی به درآید و با معماری جدید ترکیب و تلفیق شود بنابراین ما در دورهٔ قاجار ترکیبی از معماری ایرانی و اروپایی داریم که در بناها به کار رفت و با عنوان بناهای «کارت پستالی»معروف شد. مانند کاخ شمس‌العماره واقع در مجموعهٔ کاخ گلستان. همچنین بسیاری از بناهای این دوره به سبک معماری اروپایی ساخته شد. مانند: پست‌خانه، تلگراف‌خانه، تلفن‌خانه و بانک‌ها، دفاتر روزنامه‌ها، تماشا خانه‌ها  … .

4- هنر نگارگری در عصر قاجاریه چه وضعیتی داشت؟

سنت نگارگری ایرانی در دورهٔ قاجار تحت تأثیر هنر نقاشی مدرن اروپایی قرار گرفت و سبک نوینی در نقاشی به وجود آمد و هنرمنذان و نقاشان بزرگی مانند کمال‌الملک پا به عرصه نهادند. اما بسیاری از هنرمندان سعی می‌نمودند همچنان سبک سنتی نگارگری ایرانی را حفظ کنند.

5- علل رشد و ترقی صنعت فرش را در دورۀ قاجار بررسی کنید.

* ارزانی نیروی کار

* طرح و نقش‌های زیبا و متنوع

* هنرمندی و ظرافت بافندگان ایرانی

* تقاضای بازار جهانی

* سرمایه‌گذاری خارجی در تولید و تجارت.