در این نوشته با جواب پرسش های نمونه صفحه 73 تاریخ معاصر یازدهم همراه شما هستیم.

جواب پرسش های نمونه صفحه 73 تاریخ معاصر یازدهم

1) احمد شاه چگونه به سلطنت رسید؟

مشروطه خواهان پس از فتح تهران به اتفاق آرا، محمدعلی شاه را از سلطنت خلع (برکنار) و پسر 12 ساله او (احمدمیرزا) را به مقام سلطنت برگزیدند و تا رسیدن احمدشاه به سمن قانونی یکی از بزرگان به عنوان نایب السلطنه انتخاب شد.

2) سه نمونه از دخالت های روس و انگلیس در امور داخلی ایران را در دوره دوم مشروطه بنویسید.

1- اخطار و تهدید دولت روس و انگلیس به خاطر سر و سامان دادن مجلس شورای ملی به امور داخلی کشور

2- اخطار و تهدید دولت روس و انگلیس به خاطر سر و سامان دادن مورگان شوستر به امور داخلی و اخراج او و انحلال مجلس

3- تعیین نخست وزیر توافقی توسط دو دولت روس و انگلیس

3) دولت روسیه در اخطاری که در سال 1290 ش به ایران داد، چه درخواست هایی مطرح کرد؟

1- توقف اقدام های شوستر و اخراج او از ایران

2- از استخدام اتباع خارجی در ایران بدون موافقت روس و انگلیس خودداری شود.

3- هزینه دخالت نیروهای روسی در ایران را دولت ایران پرداخت کند.

4) چرا نیروهای بیگانه در جنگ جهانی اول علی رغم اعلام سیاست بی طرف ایران، کشور ما را اشغال کردند؟

به دلیل موقعیت حساس ایران در بین جبهه های نبرد دولت های دشمن

5) پیامد قرارداد 1915 م چه بود؟

1- دو منطقه نفوذ در عهدنامه 1907 به منطقه اشغالی تبدیل شد.

2- تشکیل قوای قزاق در منطقه اشغالی روسیه و پلیس جنوب در منطقه اشغالی انگلیس در ایران

3- توافق پنهانی سفارت های روس و انگلیس در انتخاب نخست وزیر ایران