در این نوشته با جواب پیام قرانی صفحه 40 قران دوم همراه شما هستیم.

جواب پیام قرانی صفحه 40 قران دوم

image 93

با کمک تصویر درباره ی این پیام قرآنی با هم گفت و گو کنید.

image 94

خداوند در قرآن به ما امر فرموده است که نماز را برای یاد او به پا داریم. بنابراین بهتر است که نماز خواندن را از پدر و مادر و مربیان و معلم یاد بگیریم تا ما هم بتئانیم خواسته خداوند را انجام دهیم.

برچسب شده در: