جواب پیشنهاد صفحه ۱۵۲ دین و زندگی دهم

در این نوشته با جواب پیشنهاد صفحه ۱۵۲ دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب پیشنهاد صفحه ۱۵۲ دین و زندگی دهم

وضع جامعهٔ اطراف خود را بررسی کنید و ببینید:

۱) رفتار پسران و مردان در جامعه چگونه باید باشد تا سلامت اخلاقی جامعه حفظ شود؟

الف) کنترل نگاه به نامحرمان

ب) پوشش باوقار و محترمانه و هماهنگ با فرهنگ و ارزش های جامعه

۲) حفظ حرمت دختران و زنان تا چه میزان به وضع پوشش آنان بستگی دارد؟

رعایت و حفظ پوشش مناسب دختران و زنان هرچه کامل تر باشد ارزمندتر بوده و آثار فردی و اجتماعی فراوانی دارد که از آن جمله می توان به حفظ حرمت و عزت نفس آنان اشاره کرد زیرا با رعایت پوشش مناسب، خود را در معرض آسیب های مختلف قرار نمی دهند و کسی هم اجازه و جرأت تعرّض به آن ها را پیدا نخواهد کرد.

۳) با دوستان خود مشورت کنید و ببینید که رعایت پوشش اسلامی توسط زن در

هریک از موارد زیر چه ثمراتی دارد.

۱- برای زنان : حضور در اجتماع – فعالیت مؤثر و مفید بدون زیان – آرامش روانی – حفظ عفت و آبروی زن – مصونیت برای زنان – عزتمندی و …

۲- برای مرد :آرامش روانی و وقار و احترام – علاقه به ازدواج – عزتمندی – کاهش میل جنسی و …

۳- برای خانواده  :پویای خانواده – جلوگیری از هوسرانی – بهداشت روانی خانواده – انسجام خانواده – عدم از هم گسیختگی و …

۴- برای جامعه : سلامت اخلاقی جامعه – پویایی جامعه – جلوگیری از هوسرانی – بهداشت روانی جامعه – حفظ نیروی کار در جامعه – حفظ ارزش های انسانی – تأمین و تضمین سلامت و پاکی افراد جامعه و …

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه